เมื่อขยายสิ่งน&#
avatar
ไกรทอง


 

เมื่อขยายสิ่งนี้ออกไปผู้ชายประมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ สูตรบาคาร่า

ระบุว่าพวกเขาไม่เคยประสบกับการสำเร็จความใคร่ระหว่างมีเซ็กส์ 11 เปอร์เซ็นต์กล่าวว่าพวกเขาประสบกับการสำเร็จความใคร่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเวลาและ 37 เปอร์เซ็นต์กล่าวว่าพวกเขาประสบกับการสำเร็จความใคร่มากกว่าครึ่งหนึ่ง สำหรับผู้หญิงร้อยละ 15 กล่าวว่าพวกเขาไม่เคยสัมผัสกับการสำเร็จความใคร่ 49 เปอร์เซ็นต์กล่าวว่าพวกเขาประสบกับการสำเร็จความใคร่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเวลาและ 32 เปอร์เซ็นต์กล่าวว่าพวกเขาประสบกับการสำเร็จความใคร่เกือบตลอดเวลา

แม้ว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ในการทำความเข้าใจความถี่ของการถึงจุดสุดยอดระหว่างมีเพศสัมพันธ์ แต่ก็ยังห่างไกลจากข้อสรุป สำหรับข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความถี่ของการถึงจุดสุดยอดของชายกับหญิงเราสามารถดูบทความปี 2018 ที่ตีพิมพ์ใน Archives of Sexual Behavior

ที่นี่นักวิจัยพบว่า 33 เปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงรักต่างเพศรายงานว่าประสบกับการสำเร็จความใคร่ระหว่างมีเซ็กส์เสมอในขณะที่ผู้ชายต่างเพศ 75 เปอร์เซ็นต์รายงานเช่นเดียวกัน นี่เป็นไปตามตัวอย่างระดับชาติจำนวนมากที่เป็นผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกามากกว่า 52,000 คน สูตรบาคาร่าPost by ไกรทอง :: Date 2020-11-09 12:13:33


Opinion
Opinion *
By  *
E-Mail 
Don't Display E-mail


Copyright © 2018 All Rights Reserved.